FD
TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

FM 100% Đàn bò 110ml/180ml

brand:Vinamilk 100% Sữa Tươi##

Nổi bật

  • Khuyến mãi

Giá sản phẩm

Giá từ: 150.000đ đến 200.000đ

Theo thể tích

  • 110 ml
  • 180 ml

Theo vị

  • Có đường
  • Không đường
  • Dâu
  • Sôcôla

Quy cách

  • Lốc
  • Thùng
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

5

(1)
Đã bán: 2.4M
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Lốc 4 hộp 110ml
18,097₫ 20,108₫
Giảm 10%

5

(11)
Đã bán: 136.8k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Lốc 4 hộp 180ml
28,512₫ 31,680₫
Giảm 10%

2.8

(4)
Đã bán: 40.8k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Thùng 48 hộp 110ml
217,166₫ 241,296₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 72.3k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Thùng 48 hộp 180ml
342,144₫ 380,160₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 68.9k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Lốc 4 hộp 110ml
18,097₫ 20,108₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 119.5k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Lốc 4 hộp 180ml
28,512₫ 31,680₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 8.8k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Thùng 48 hộp 180ml
342,144₫ 380,160₫
Giảm 10%

5

(6)
Đã bán: 248.9k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% không đường - Lốc 4 hộp 180ml
28,512₫ 31,680₫
Giảm 10%

2

(2)
Đã bán: 15.2k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% không đường - Thùng 48 hộp 180ml
342,144₫ 380,160₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 70.4k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 hộp 110ml
18,097₫ 20,108₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 118.5k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 hộp 180ml
28,512₫ 31,680₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 6.6k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Thùng 48 hộp 180ml
342,144₫ 380,160₫
Giảm 10%

Sản phẩm đã xem

5

(1)
Đã bán: 2.4M
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Lốc 4 hộp 110ml
18,097₫ 20,108₫
Giảm 10%

5

(11)
Đã bán: 136.8k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Lốc 4 hộp 180ml
28,512₫ 31,680₫
Giảm 10%

2.8

(4)
Đã bán: 40.8k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Thùng 48 hộp 110ml
217,166₫ 241,296₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 72.3k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Thùng 48 hộp 180ml
342,144₫ 380,160₫
Giảm 10%
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 600 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk