FD
TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

[SCA & SCU] SuSu

Nổi bật

 • Khuyến mãi

Giá sản phẩm

Giá từ: 150.000đ đến 200.000đ

Theo trọng lượng

Theo thể tích

 • 80 ml
 • 110 ml
 • 150 ml

Theo vị

 • Có đường
 • Cam
 • Dâu
 • Dâu chuối
 • Sôcôla
 • Táo chuối
 • Táo nho
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

5

(1)
Đã bán: 5.6k
Thức Uống Sữa Sôcôla Lúa Mạch Vinamilk Susu - Túi 110ml
3,990₫ 4,385₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 2.7k
Thức Uống Sữa Sôcôla Lúa Mạch Vinamilk Susu - Thùng 24 túi 110ml
95,768₫ 105,240₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 441
Thức Uống Sữa Sôcôla Lúa Mạch SuSu - Thùng 48 Hộp x 110ml
186,339₫ 204,768₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 674
Sữa Sôcôla Lúa Mạch SuSu - Thùng 48 Chai Màng Nhôm 80ml
170,789₫ 187,680₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 2.9k
Sữa Sôcôla Lúa Mạch SuSu - Lốc 6 Chai 80ml
21,349₫ 23,460₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 6.9k
Sữa Chua Uống Tiệt Trùng Vinamilk Susu Hương Dâu - Túi 110ml
3,990₫ 4,385₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 2.9k
Sữa Chua Uống Tiệt Trùng Vinamilk Susu Hương Dâu - Thùng 24 túi 110ml
95,768₫ 105,240₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 5.8k
Sữa Chua Uống Tiệt Trùng Vinamilk Susu Hương Cam - Túi 110ml
3,990₫ 4,385₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 2.7k
Sữa Chua Uống Tiệt Trùng Vinamilk Susu Hương Cam - Thùng 24 túi 110ml
95,768₫ 105,240₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 396
Sữa Chua Uống Susu Hương Táo Nho - Thùng 48 Hộp x 110ml
186,339₫ 204,768₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 2.8k
Sữa Chua Uống Susu Hương Táo Nho - Thùng 48 Chai Màng Nhôm 80ml
170,789₫ 187,680₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 113.4k
Sữa Chua Uống Susu Hương Táo Nho - Lốc 6 Chai Màng Nhôm 80ml
21,349₫ 23,460₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 8.6k
Sữa Chua Uống Susu Hương Táo Nho - Lốc 4 Hộp x 110ml
15,528₫ 17,064₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 2.3k
Sữa Chua Uống Susu Hương Dâu - Thùng 48 Hộp x 110ml
186,339₫ 204,768₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 6.4k
Sữa Chua Uống Susu Hương Dâu - Thùng 48 Chai Màng Nhôm 80ml
170,789₫ 187,680₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 176
Sữa Chua Uống Susu Hương Dâu - Thùng 24 Chai x 150ml
140,104₫ 153,960₫
Giảm 9%

Sản phẩm đã xem

5

(1)
Đã bán: 5.6k
Thức Uống Sữa Sôcôla Lúa Mạch Vinamilk Susu - Túi 110ml
3,990₫ 4,385₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 2.7k
Thức Uống Sữa Sôcôla Lúa Mạch Vinamilk Susu - Thùng 24 túi 110ml
95,768₫ 105,240₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 441
Thức Uống Sữa Sôcôla Lúa Mạch SuSu - Thùng 48 Hộp x 110ml
186,339₫ 204,768₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 674
Sữa Sôcôla Lúa Mạch SuSu - Thùng 48 Chai Màng Nhôm 80ml
170,789₫ 187,680₫
Giảm 9%
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 600 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk