FD
TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

Sữa bột trẻ em ( trừ dưới 2 tuổi)

brand:Dielac Alpha##brand:Optimum Gold##brand:Dielac Grow##brand:Dielac Grow Plus##brand:Dielac Grow Plus sữa non##brand:Dielac Alpha Gold##

Lọc theo tuổi

  • Cho bé 0 - 6 tháng
  • Cho bé 6 tháng - 1 tuổi
  • Cho bé 1 - 2 tuổi
  • Cho bé 2 đến 4 tuổi
  • Cho bé 4 đến 6 tuổi
  • Cho bé 6 đến 10 tuổi

Nổi bật

  • Khuyến mãi

Giá sản phẩm

Giá từ: 150.000đ đến 200.000đ

Theo trọng lượng

  • 900 g

Quy cách

  • Hộp
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

3.7

(3)
Đã bán: 7.5k
Sữa bột Dielac Grow 2 - lon 900g (cho trẻ từ 2 - 10 tuổi)
265,495₫ 291,753₫
Giảm 9%

5

(4)
Đã bán: 3.9k
Sữa bột Dielac Alpha 4 - lon 1,5kg (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
350,029₫ 360,855₫
Giảm 3%

5

(1)
Đã bán: 3.4k
Sữa bột Dielac Alpha 4 - lon 900g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
220,730₫ 227,557₫
Giảm 3%

5

(141)
Đã bán: 2.8k
Sữa bột Optimum Gold 4 - lon 850g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
332,411₫ 377,740₫
Giảm 12%

5

(12)
Đã bán: 2.1k
Sữa bột Optimum Gold 4 - lon 1.45kg (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
538,886₫ 612,370₫
Giảm 12%

3.2

(4)
Đã bán: 1.9k
Sữa bột Dielac Alpha Gold 4 - lon 1.4kg (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
432,564₫ 460,174₫
Giảm 6%

5

(33)
Đã bán: 1.7k
Sữa bột Dielac Grow Plus 2 - lon 850g (cho trẻ từ 2 - 10 tuổi)
339,594₫ 385,902₫
Giảm 12%

3.7

(3)
Đã bán: 1.4k
Sữa bột Dielac Alpha Gold 4 - lon 850g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
279,521₫ 297,363₫
Giảm 6%

5

(13)
Đã bán: 1.3k
Sữa bột Dielac Grow Plus 2 - lon 1.4kg (cho trẻ từ 2 - 10 tuổi)
527,134₫ 599,016₫
Giảm 12%

Sản phẩm đã xem

3.7

(3)
Đã bán: 7.5k
Sữa bột Dielac Grow 2 - lon 900g (cho trẻ từ 2 - 10 tuổi)
265,495₫ 291,753₫
Giảm 9%

5

(4)
Đã bán: 3.9k
Sữa bột Dielac Alpha 4 - lon 1,5kg (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
350,029₫ 360,855₫
Giảm 3%

5

(1)
Đã bán: 3.4k
Sữa bột Dielac Alpha 4 - lon 900g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
220,730₫ 227,557₫
Giảm 3%

5

(141)
Đã bán: 2.8k
Sữa bột Optimum Gold 4 - lon 850g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
332,411₫ 377,740₫
Giảm 12%
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 600 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk