FD
TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

Sữa bột trẻ em ( trừ dưới 2 tuổi)

brand:Dielac Alpha##brand:Optimum Gold##brand:Dielac Grow Plus##brand:Dielac Grow##

Lọc theo tuổi

  • Cho bé 0 - 6 tháng
  • Cho bé 6 tháng - 1 tuổi
  • Cho bé 1 - 2 tuổi
  • Cho bé 2 đến 4 tuổi
  • Cho bé 4 đến 6 tuổi
  • Cho bé 6 đến 10 tuổi

Nổi bật

  • Khuyến mãi

Giá sản phẩm

Giá từ: 150.000đ đến 200.000đ

Theo trọng lượng

  • 900 g

Quy cách

  • Hộp
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

3

(2)
Đã bán: 6.7k
Sữa bột Dielac Grow 2+ 900g (cho trẻ từ 2 - 10 tuổi)
248,345₫ 269,940₫
Giảm 8%

5

(4)
Đã bán: 3.4k
Sữa bột Dielac Alpha 4 1,5kg (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
316,179₫ 343,673₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 3.2k
Sữa bột Dielac Alpha 4 900g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
199,384₫ 216,722₫
Giảm 8%

5

(91)
Đã bán: 1.9k
Sữa bột Optimum Gold 4 850g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
316,768₫ 359,964₫
Giảm 12%

3.2

(4)
Đã bán: 1.7k
Sữa bột Dielac Alpha Gold IQ 4 1,5kg (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
402,098₫ 446,776₫
Giảm 10%

5

(4)
Đã bán: 1.6k
Sữa bột Optimum Gold 4 1450g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
513,456₫ 583,473₫
Giảm 12%

3.7

(3)
Đã bán: 1.2k
Sữa bột Dielac Alpha Gold IQ 4 900g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
259,835₫ 288,706₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 539
Sữa Bột Dielac Grow Plus Có Tổ Yến 850g (cho trẻ trên 3 tuổi)
345,557₫ 392,678₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 347
Sữa Bột Dielac Grow Plus 2+ HT 850g (Sữa Non) (Cho Trẻ Từ 2 - 10 Tuổi)
314,155₫ 356,994₫
Giảm 12%

Sản phẩm đã xem

3

(2)
Đã bán: 6.7k
Sữa bột Dielac Grow 2+ 900g (cho trẻ từ 2 - 10 tuổi)
248,345₫ 269,940₫
Giảm 8%

5

(4)
Đã bán: 3.4k
Sữa bột Dielac Alpha 4 1,5kg (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
316,179₫ 343,673₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 3.2k
Sữa bột Dielac Alpha 4 900g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
199,384₫ 216,722₫
Giảm 8%

5

(91)
Đã bán: 1.9k
Sữa bột Optimum Gold 4 850g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
316,768₫ 359,964₫
Giảm 12%
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 600 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk