FD
TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

Top sữa bột trẻ em 03/2023

brand:Optimum Gold##brand:Yokogold##brand:Yoko Gold##brand:Organic Gold##brand: ColosGold##brand:VNM dinh dưỡng##brand:Dielac Alpha##brand:Pedia Kenji##brand:Colosgold##brand:Dielac Mama##brand:Dielac Alpha Gold##brand:Dielac Gold Mama##brand:Dielac Grow##brand:Dielac Grow Plus##brand:Dielac Grow Plus sữa non##brand:Dielac Alpha Gold IQ##brand:Optimum Gold Mama##brand:Optimum Mama##

Lọc theo tuổi

 • Cho bé 0 - 6 tháng
 • Cho bé 6 tháng - 1 tuổi
 • Cho bé 1 - 2 tuổi
 • Cho bé 2 đến 4 tuổi
 • Cho bé 4 đến 6 tuổi
 • Cho bé 6 đến 10 tuổi

Nổi bật

 • Khuyến mãi

Giá sản phẩm

Giá từ: 150.000đ đến 200.000đ

Theo trọng lượng

 • 1500g
 • 350 g
 • 400 g
 • 900 g

Theo thể tích

 • 110 ml
 • 180 ml

Quy cách

 • Thùng
 • Lốc
 • Hộp
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

5

(124)
Đã bán: 2.6k
Sữa bột Optimum Gold 4 - lon 850g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
332,411₫ 377,740₫
Giảm 12%

5

(33)
Đã bán: 1.5k
Sữa bột Dielac Grow Plus 2 - lon 850g (cho trẻ từ 2 - 10 tuổi)
339,594₫ 385,902₫
Giảm 12%

5

(12)
Đã bán: 2.4k
Sữa bột Optimum Gold 4 - lon 1.45kg (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
538,886₫ 612,370₫
Giảm 12%

3.7

(3)
Đã bán: 7.4k
Sữa bột Dielac Grow 2 - lon 900g (cho trẻ từ 2 - 10 tuổi)
262,578₫ 291,753₫
Giảm 10%

5

(71)
Đã bán: 2.9k
Sữa bột YOKOGOLD 3 - lon 850g (cho trẻ từ 2 - 6 tuổi)
410,685₫ 432,300₫
Giảm 5%

5

(43)
Đã bán: 4.1k
Sữa bột pha sẵn YOKOGOLD - Thùng 48 hộp x 110ml
424,216₫ 482,064₫
Giảm 12%

5

(13)
Đã bán: 1.1k
Sữa bột Dielac Grow Plus 2 - lon 1.4kg (cho trẻ từ 2 - 10 tuổi)
527,134₫ 599,016₫
Giảm 12%

4.8

(30)
Đã bán: 2.7k
Sữa bột pha sẵn YOKOGOLD - Thùng 48 hộp x 180ml
677,445₫ 769,824₫
Giảm 12%

5

(9)
Đã bán: 17.1k
Sữa bột pha sẵn YOKOGOLD - Lốc 4 hộp x 110ml
35,351₫ 40,172₫
Giảm 12%

4.9

(18)
Đã bán: 7.5k
Sữa bột pha sẵn YOKOGOLD - Lốc 4 hộp x 180ml
56,454₫ 64,152₫
Giảm 12%

5

(4)
Đã bán: 3.8k
Sữa bột Dielac Alpha 4 - lon 1,5kg (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
350,029₫ 360,855₫
Giảm 3%

5

(1)
Đã bán: 5.5k
Sữa bột Optimum Mama Gold 400g
180,494₫ 186,076₫
Giảm 3%

4.8

(29)
Đã bán: 2.4k
Sữa bột Optimum Mama Gold 900g
411,585₫ 424,314₫
Giảm 3%

5

(4)
Đã bán: 11.3k
Sữa bột Nguyên kem có đường Vinamilk Dinh Dưỡng - Hộp Giấy 400g
74,050₫ 76,340₫
Giảm 3%

5

(2)
Đã bán: 3.8k
Sữa bột Nguyên kem có đường Vinamilk Dinh Dưỡng - Hộp thiếc 900g
183,439₫ 189,112₫
Giảm 3%

5

(1)
Đã bán: 3.4k
Sữa bột Dielac Alpha 4 - lon 900g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
220,730₫ 227,557₫
Giảm 3%

Sản phẩm đã xem

5

(124)
Đã bán: 2.6k
Sữa bột Optimum Gold 4 - lon 850g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
332,411₫ 377,740₫
Giảm 12%

5

(33)
Đã bán: 1.5k
Sữa bột Dielac Grow Plus 2 - lon 850g (cho trẻ từ 2 - 10 tuổi)
339,594₫ 385,902₫
Giảm 12%

5

(12)
Đã bán: 2.4k
Sữa bột Optimum Gold 4 - lon 1.45kg (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
538,886₫ 612,370₫
Giảm 12%

3.7

(3)
Đã bán: 7.4k
Sữa bột Dielac Grow 2 - lon 900g (cho trẻ từ 2 - 10 tuổi)
262,578₫ 291,753₫
Giảm 10%
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 600 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk