FD
TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

Sữa bột và SBPS cho trẻ em (không bao gồm dưới 2 tuổi)

brand:Dielac Alpha##brand:Yoko Gold##brand:Optimum Gold##brand:Organic Gold##brand:Dielac Grow##brand:Dielac Grow Plus##brand: ColosGold##brand:Dielac Alpha Gold##brand:Dielac Grow Plus sữa non##brand:Yokogold##brand:Colosgold##

Lọc theo tuổi

 • Cho bé 0 - 6 tháng
 • Cho bé 6 tháng - 1 tuổi
 • Cho bé 1 - 2 tuổi
 • Cho bé 2 đến 4 tuổi
 • Cho bé 4 đến 6 tuổi
 • Cho bé 6 đến 10 tuổi

Nổi bật

 • Khuyến mãi

Giá sản phẩm

Giá từ: 150.000đ đến 200.000đ

Theo trọng lượng

 • 900 g

Theo thể tích

 • 110 ml
 • 180 ml

Quy cách

 • Hộp
 • Lốc
 • Thùng
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

3

(3)
Đã bán: 14.8k
Lốc 4 hộp Sữa uống dinh dưỡng Dielac Grow Plus (Xanh) 110ml
26,516₫ 28,512₫
Giảm 7%

5

(2)
Đã bán: 10.1k
Lốc 4 hộp Sữa uống dinh dưỡng Dielac Grow Plus (Xanh) 180ml
39,053₫ 41,992₫
Giảm 7%

5

(3)
Đã bán: 22.3k
Lốc 4 hộp Sữa Uống Dinh Dưỡng Optimum Gold 110ml
32,314₫ 36,720₫
Giảm 12%

5

(14)
Đã bán: 6.6k
Lốc 4 hộp Sữa Uống Dinh Dưỡng Optimum Gold 180ml
52,121₫ 59,228₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 3.2k
Sữa bột Dielac Alpha 4 900g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
206,399₫ 212,782₫
Giảm 3%

3.7

(3)
Đã bán: 1.3k
Sữa bột Dielac Alpha Gold 4 850g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
263,615₫ 283,457₫
Giảm 7%

5

(13)
Đã bán: 931
Sữa Bột Dielac Grow Plus 2+ HT 1400g (Sữa Non) (Cho Trẻ Từ 2 - 10 Tuổi)
502,476₫ 570,996₫
Giảm 12%

5

(33)
Đã bán: 1.2k
Sữa Bột Dielac Grow Plus 2+ HT 850g (Sữa Non) (Cho Trẻ Từ 2 - 10 Tuổi)
323,706₫ 367,848₫
Giảm 12%

5

(12)
Đã bán: 1.9k
Sữa bột Optimum Gold 4 1450g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
529,088₫ 601,236₫
Giảm 12%

5

(124)
Đã bán: 2.4k
Sữa bột Optimum Gold 4 850g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)
326,367₫ 370,872₫
Giảm 12%

5

(9)
Đã bán: 15.5k
Sữa bột pha sẵn YOKOGOLD - Lốc 4 hộp x 110ml
34,707₫ 39,440₫
Giảm 12%

4.9

(18)
Đã bán: 6.6k
Sữa bột pha sẵn YOKOGOLD - Lốc 4 hộp x 180ml
55,426₫ 62,984₫
Giảm 12%

5

(43)
Đã bán: 3.5k
Sữa bột pha sẵn YOKOGOLD - Thùng 48 hộp x 110ml
416,486₫ 473,280₫
Giảm 12%

4.8

(30)
Đã bán: 1.4k
Sữa bột pha sẵn YOKOGOLD - Thùng 48 hộp x 180ml
665,111₫ 755,808₫
Giảm 12%

Sản phẩm đã xem

3

(3)
Đã bán: 14.8k
Lốc 4 hộp Sữa uống dinh dưỡng Dielac Grow Plus (Xanh) 110ml
26,516₫ 28,512₫
Giảm 7%

5

(2)
Đã bán: 10.1k
Lốc 4 hộp Sữa uống dinh dưỡng Dielac Grow Plus (Xanh) 180ml
39,053₫ 41,992₫
Giảm 7%

5

(3)
Đã bán: 22.3k
Lốc 4 hộp Sữa Uống Dinh Dưỡng Optimum Gold 110ml
32,314₫ 36,720₫
Giảm 12%

5

(14)
Đã bán: 6.6k
Lốc 4 hộp Sữa Uống Dinh Dưỡng Optimum Gold 180ml
52,121₫ 59,228₫
Giảm 12%
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 600 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk