TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

[SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG] 100% 180/110/1L

Nổi bật

  • Khuyến mãi

Giá sản phẩm

Giá từ: 150.000đ đến 200.000đ

Theo thể tích

  • 110 ml
  • 180 ml
  • 1 L

Theo vị

  • Có đường
  • Ít đường
  • Không đường
  • Dâu
  • Sôcôla
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

3

(2)
Đã bán: 472.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Có đường - Hộp giấy 1L
28,933₫ 31,449₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 67.3k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Có Đường - Lốc 4 Hộp 180ml
26,523₫ 30,140₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 2.3M
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Có đường - Lốc 4 Hộp x 110ml
16,843₫ 19,140₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 107.3k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Hương Dâu - Lốc 4 Hộp 180ml
26,523₫ 30,140₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 53.5k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Hương Dâu - Lốc 4 Hộp x 110ml
16,843₫ 19,140₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 72.2k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Ít Đường - Hộp giấy 1L
28,933₫ 31,449₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 101.3k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Ít đường - Lốc 4 Hộp x 110ml
16,843₫ 19,140₫
Giảm 12%

4.3

(6)
Đã bán: 1.4M
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Không đường - Hộp giấy 1L
28,933₫ 31,449₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 233.2k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Không Đường - Lốc 4 Hộp 180ml
26,523₫ 30,140₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 106.6k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 Hộp 180ml
26,523₫ 30,140₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 54.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 Hộp x 110ml
16,843₫ 19,140₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 4.1k
Thùng 12 hộp Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Có đường 1L
347,197₫ 377,388₫
Giảm 8%

5

(2)
Đã bán: 8.5k
Thùng 12 hộp Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Ít Đường 1L
347,197₫ 377,388₫
Giảm 8%

Sản phẩm đã xem

3

(2)
Đã bán: 472.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Có đường - Hộp giấy 1L
28,933₫ 31,449₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 67.3k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Có Đường - Lốc 4 Hộp 180ml
26,523₫ 30,140₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 2.3M
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Có đường - Lốc 4 Hộp x 110ml
16,843₫ 19,140₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 107.3k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Hương Dâu - Lốc 4 Hộp 180ml
26,523₫ 30,140₫
Giảm 12%
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 500 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk