FD
TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

[SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG] 110/180ml ( Trừ có đường)

brand:Vinamilk 100% Sữa Tươi##

Nổi bật

  • Khuyến mãi

Giá sản phẩm

Giá từ: 150.000đ đến 200.000đ

Theo thể tích

  • 110 ml
  • 180 ml

Theo vị

  • Ít đường
  • Không đường
  • Dâu
  • Sôcôla

Quy cách

  • Lốc
  • Thùng
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

5

(1)
Đã bán: 68.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Lốc 4 hộp x 110ml
17,967₫ 19,744₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 118.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Lốc 4 hộp x 180ml
28,305₫ 31,104₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 8.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Thùng 48 hộp x 180ml
339,656₫ 373,248₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 134.8k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Ít đường - Lốc 4 Hộp x 110ml
17,572₫ 19,744₫
Giảm 11%

5

(14)
Đã bán: 605.2k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường - Lốc 4 hộp x 180ml
27,683₫ 31,104₫
Giảm 11%

4.8

(4)
Đã bán: 30.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường - Thùng 48 hộp x 110ml
210,866₫ 236,928₫
Giảm 11%

4.2

(4)
Đã bán: 119.4k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường - Thùng 48 hộp x 180ml
332,191₫ 373,248₫
Giảm 11%

5

(6)
Đã bán: 245.4k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% không đường - Lốc 4 hộp x 180ml
28,305₫ 31,104₫
Giảm 9%

2

(2)
Đã bán: 14.6k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% không đường - Thùng 48 hộp x 180ml
339,656₫ 373,248₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 68.8k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 hộp x 110ml
17,967₫ 19,744₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 117.2k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 hộp x 180ml
28,305₫ 31,104₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 6.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Thùng 48 hộp x 180ml
339,656₫ 373,248₫
Giảm 9%

Sản phẩm đã xem

5

(1)
Đã bán: 68.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Lốc 4 hộp x 110ml
17,967₫ 19,744₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 118.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Lốc 4 hộp x 180ml
28,305₫ 31,104₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 8.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Thùng 48 hộp x 180ml
339,656₫ 373,248₫
Giảm 9%

5

(1)
Đã bán: 134.8k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Ít đường - Lốc 4 Hộp x 110ml
17,572₫ 19,744₫
Giảm 11%
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 600 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk