FD
TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG 180ML (TRỪ ÍT ĐƯỜNG, TỔ YẾN)

Nổi bật

  • Khuyến mãi

Giá sản phẩm

Giá từ: 150.000đ đến 200.000đ

Theo thể tích

  • 180 ml

Theo vị

  • Có đường
  • Không đường
  • Dâu
  • Sôcôla
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

5

(2)
Đã bán: 114.6k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Có Đường - Lốc 4 Hộp 180ml
28,616₫ 31,104₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 116.3k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Hương Dâu - Lốc 4 Hộp 180ml
28,616₫ 31,104₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 244.1k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Không Đường - Lốc 4 Hộp 180ml
28,616₫ 31,104₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 115.9k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 Hộp 180ml
28,616₫ 31,104₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 68.8k
Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Có Đường 180ml
343,388₫ 373,248₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 7.6k
Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Hương Dâu 180ml
343,388₫ 373,248₫
Giảm 8%

2

(2)
Đã bán: 14.5k
Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Không Đường 180ml
343,388₫ 373,248₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 5.8k
Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Sôcôla 180ml
343,388₫ 373,248₫
Giảm 8%

Sản phẩm đã xem

5

(2)
Đã bán: 114.6k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Có Đường - Lốc 4 Hộp 180ml
28,616₫ 31,104₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 116.3k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Hương Dâu - Lốc 4 Hộp 180ml
28,616₫ 31,104₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 244.1k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Không Đường - Lốc 4 Hộp 180ml
28,616₫ 31,104₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 115.9k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 Hộp 180ml
28,616₫ 31,104₫
Giảm 8%
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 600 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk