FD
TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

[SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG] CÁC LOẠI 110ML/180ML

brand:Vinamilk 100% Sữa Tươi##brand:Sữa tươi Vinamilk chứa Tổ Yến##

Nổi bật

  • Khuyến mãi

Giá sản phẩm

Giá từ: 150.000đ đến 200.000đ

Theo thể tích

  • 110 ml
  • 180 ml

Theo vị

  • Có đường
  • Ít đường
  • Không đường
  • Dâu
  • Sôcôla

Quy cách

  • Lốc
  • Thùng
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

4.7

(7)
Đã bán: 8.2k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk Có Chứa Tổ Yến - Thùng 24 Hộp 180ml
256,040₫ 301,224₫
Giảm 15%

5

(15)
Đã bán: 2.9k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk Có Chứa Tổ Yến - Lốc 4 Hộp 180ml
42,673₫ 50,204₫
Giảm 15%

5

(1)
Đã bán: 6.7k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Thùng 48 hộp 180ml
352,598₫ 391,776₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 73.8k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Thùng 48 hộp 180ml
352,598₫ 391,776₫
Giảm 10%

5

(11)
Đã bán: 140.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Lốc 4 hộp 180ml
29,383₫ 32,648₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 2.4M
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Lốc 4 hộp 110ml
18,612₫ 20,680₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 69.3k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Lốc 4 hộp 110ml
18,612₫ 20,680₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 119.7k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Lốc 4 hộp 180ml
29,383₫ 32,648₫
Giảm 10%

5

(15)
Đã bán: 609.8k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường - Lốc 4 hộp 180ml
29,383₫ 32,648₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 140.7k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Ít đường - Lốc 4 Hộp 110ml
18,612₫ 20,680₫
Giảm 10%

5

(6)
Đã bán: 249.8k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% không đường - Lốc 4 hộp 180ml
29,383₫ 32,648₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 71.5k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 hộp 110ml
18,547₫ 20,608₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 119.4k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 hộp 180ml
29,383₫ 32,648₫
Giảm 10%

2.8

(4)
Đã bán: 41.3k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Thùng 48 hộp 110ml
223,344₫ 248,160₫
Giảm 10%

Sản phẩm đã xem

4.7

(7)
Đã bán: 8.2k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk Có Chứa Tổ Yến - Thùng 24 Hộp 180ml
256,040₫ 301,224₫
Giảm 15%

5

(15)
Đã bán: 2.9k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk Có Chứa Tổ Yến - Lốc 4 Hộp 180ml
42,673₫ 50,204₫
Giảm 15%

5

(1)
Đã bán: 6.7k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Thùng 48 hộp 180ml
352,598₫ 391,776₫
Giảm 10%
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 600 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk