FD
TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

[SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG] CÁC LOẠI 110ML/180ML

Nổi bật

  • Khuyến mãi

Giá sản phẩm

Giá từ: 150.000đ đến 200.000đ

Theo thể tích

  • 110 ml
  • 180 ml

Theo vị

  • Có đường
  • Ít đường
  • Không đường
  • Dâu
  • Sôcôla
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

5

(1)
Đã bán: 5.4k
Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Sôcôla 180ml
328,458₫ 373,248₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 62.9k
Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Có Đường 180ml
328,458₫ 373,248₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 104.3k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Có Đường - Lốc 4 Hộp 180ml
27,372₫ 31,104₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 2.3M
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Có đường - Lốc 4 Hộp x 110ml
17,375₫ 19,744₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 65.4k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Hương Dâu - Lốc 4 Hộp x 110ml
17,375₫ 19,744₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 114.1k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Hương Dâu - Lốc 4 Hộp 180ml
27,372₫ 31,104₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 575.8k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Ít Đường - Lốc 4 Hộp 180ml
27,372₫ 31,104₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 127.6k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Ít đường - Lốc 4 Hộp x 110ml
17,375₫ 19,744₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 241.6k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Không Đường - Lốc 4 Hộp 180ml
27,372₫ 31,104₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 65.5k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 Hộp x 110ml
17,375₫ 19,744₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 112.4k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 Hộp 180ml
27,372₫ 31,104₫
Giảm 12%

2.8

(4)
Đã bán: 35.3k
Thùng 48 hộp Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Có đường 110ml
208,497₫ 236,928₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 6.8k
Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Hương Dâu 180ml
328,458₫ 373,248₫
Giảm 12%

4.8

(4)
Đã bán: 26.9k
Thùng 48 hộp Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Ít đường - 110ml
208,497₫ 236,928₫
Giảm 12%

Sản phẩm đã xem

5

(1)
Đã bán: 5.4k
Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Sôcôla 180ml
328,458₫ 373,248₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 62.9k
Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Có Đường 180ml
328,458₫ 373,248₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 104.3k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Có Đường - Lốc 4 Hộp 180ml
27,372₫ 31,104₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 2.3M
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Có đường - Lốc 4 Hộp x 110ml
17,375₫ 19,744₫
Giảm 12%
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 600 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk