FD
TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

[SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG] CÁC LOẠI 110ML/180ML

Nổi bật

  • Khuyến mãi

Giá sản phẩm

Giá từ: 150.000đ đến 200.000đ

Theo thể tích

  • 110 ml
  • 180 ml

Theo vị

  • Có đường
  • Ít đường
  • Không đường
  • Dâu
  • Sôcôla
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

5

(1)
Đã bán: 5.8k
Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Sôcôla 180ml
343,388₫ 373,248₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 68.8k
Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Có Đường 180ml
343,388₫ 373,248₫
Giảm 8%

5

(2)
Đã bán: 114.1k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Có Đường - Lốc 4 Hộp 180ml
28,616₫ 31,104₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 2.3M
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Có đường - Lốc 4 Hộp x 110ml
18,164₫ 19,744₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 67.6k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Hương Dâu - Lốc 4 Hộp x 110ml
18,164₫ 19,744₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 116.3k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Hương Dâu - Lốc 4 Hộp 180ml
28,616₫ 31,104₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 597.3k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Ít Đường - Lốc 4 Hộp 180ml
27,994₫ 31,104₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 133.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Ít đường - Lốc 4 Hộp x 110ml
17,770₫ 19,744₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 244.1k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Không Đường - Lốc 4 Hộp 180ml
28,616₫ 31,104₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 68.3k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 Hộp x 110ml
18,164₫ 19,744₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 115.9k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 Hộp 180ml
28,616₫ 31,104₫
Giảm 8%

2.8

(4)
Đã bán: 38.8k
Thùng 48 hộp Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Có đường 110ml
217,974₫ 236,928₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 7.6k
Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Hương Dâu 180ml
343,388₫ 373,248₫
Giảm 8%

4.8

(4)
Đã bán: 29.3k
Thùng 48 hộp Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Ít đường - 110ml
213,235₫ 236,928₫
Giảm 10%

Sản phẩm đã xem

5

(1)
Đã bán: 5.8k
Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Sôcôla 180ml
343,388₫ 373,248₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 68.8k
Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Có Đường 180ml
343,388₫ 373,248₫
Giảm 8%

5

(2)
Đã bán: 114.1k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Có Đường - Lốc 4 Hộp 180ml
28,616₫ 31,104₫
Giảm 8%
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 600 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk