TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

[SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG] CÁC LOẠI 110ML/180ML (TRỪ ÍT ĐƯỜNG, TỔ YẾN)

Nổi bật

  • Khuyến mãi

Giá sản phẩm

Giá từ: 150.000đ đến 200.000đ

Theo thể tích

  • 110 ml
  • 180 ml

Theo vị

  • Có đường
  • Không đường
  • Dâu
  • Sôcôla
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

5

(1)
Đã bán: 67.3k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Có Đường - Lốc 4 Hộp 180ml
26,523₫ 30,140₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 2.3M
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Có đường - Lốc 4 Hộp x 110ml
16,843₫ 19,140₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 107.3k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Hương Dâu - Lốc 4 Hộp 180ml
26,523₫ 30,140₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 53.5k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Hương Dâu - Lốc 4 Hộp x 110ml
16,843₫ 19,140₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 233.2k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Không Đường - Lốc 4 Hộp 180ml
26,523₫ 30,140₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 106.6k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 Hộp 180ml
26,523₫ 30,140₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 54.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 Hộp x 110ml
16,843₫ 19,140₫
Giảm 12%

2.8

(4)
Đã bán: 16.9k
Thùng 48 hộp Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Có đường 110ml
202,118₫ 229,680₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 6.7k
Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Có Đường 180ml
318,278₫ 361,680₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 3.4k
Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Hương Dâu 180ml
318,278₫ 361,680₫
Giảm 12%

3

(1)
Đã bán: 6.8k
Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Không Đường 180ml
318,278₫ 361,680₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 815
Thùng 48 Hộp Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Sôcôla 180ml
318,278₫ 361,680₫
Giảm 12%

Sản phẩm đã xem

5

(1)
Đã bán: 67.3k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Có Đường - Lốc 4 Hộp 180ml
26,523₫ 30,140₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 2.3M
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Có đường - Lốc 4 Hộp x 110ml
16,843₫ 19,140₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 107.3k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Hương Dâu - Lốc 4 Hộp 180ml
26,523₫ 30,140₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 53.5k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Hương Dâu - Lốc 4 Hộp x 110ml
16,843₫ 19,140₫
Giảm 12%
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 500 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk