FD
TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

[SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG] CÁC LOẠI 180ML (TRỪ TỔ YẾN - GREEN FARM)

brand:Vinamilk 100% Sữa Tươi##

Nổi bật

  • Khuyến mãi

Giá sản phẩm

Giá từ: 150.000đ đến 200.000đ

Theo thể tích

  • 180 ml

Theo vị

  • Có đường
  • Ít đường
  • Không đường
  • Dâu
  • Sôcôla

Quy cách

  • Lốc
  • Thùng
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

5

(14)
Đã bán: 140.5k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Lốc 4 hộp 180ml
30,165₫ 32,788₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 73.5k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Thùng 48 hộp 180ml
361,980₫ 393,456₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 120.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Lốc 4 hộp 180ml
30,165₫ 32,788₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 9.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Thùng 48 hộp 180ml
361,980₫ 393,456₫
Giảm 8%

5

(310)
Đã bán: 610.9k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường - Lốc 4 hộp 180ml
30,165₫ 32,788₫
Giảm 8%

4.5

(6)
Đã bán: 121.4k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường - Thùng 48 hộp 180ml
361,980₫ 393,456₫
Giảm 8%

5

(6)
Đã bán: 250.2k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% không đường - Lốc 4 hộp 180ml
30,165₫ 32,788₫
Giảm 8%

3

(3)
Đã bán: 15.6k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% không đường - Thùng 48 hộp 180ml
361,980₫ 393,456₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 119.9k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 hộp 180ml
30,165₫ 32,788₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 6.8k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Thùng 48 hộp 180ml
361,980₫ 393,456₫
Giảm 8%

Sản phẩm đã xem

5

(14)
Đã bán: 140.5k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Lốc 4 hộp 180ml
30,165₫ 32,788₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 73.5k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Thùng 48 hộp 180ml
361,980₫ 393,456₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 120.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Lốc 4 hộp 180ml
30,165₫ 32,788₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 9.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Thùng 48 hộp 180ml
361,980₫ 393,456₫
Giảm 8%
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 600 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk