Hướng dẫn nhập Mã Giảm Giá

Hướng dẫn nhập Mã Giảm Giá trên website giacmosuaviet.com.vn


Để nhập mã giảm giá, Quý khách hàng hoàn tất giỏ hàng - chọn Thanh toán, sau đó website sẽ dẫn đến trang thông tin giao hàng, Quý khách điền mã giảm giá như sau:


1. Nhấp chọn "Sử dụng mã giảm giá"

2. Điền mã giảm giá

3. Nhấp "Sử dụng"


TẢI ỨNG DỤNG