Danh mục sản phẩm

Hủy đơn hàng

Làm các nào để hủy đơn hàng đã đặt?

Để hủy Đơn hàng, Quý khách thông báo cho Giấc mơ sữa Việt - Vinamilk eShop qua địa chỉ liên lạc:

  • Điện thoại 1900 636 979
  • Email: eshop@vinamilk.com.vn
  • Thời gian hoạt động:
    • 08:00 - 17:15 (Từ Thứ 2 đến Thứ 6)
    • 08:00 - 12:15 (Thứ 7)

Trường hợp trả lại hàng hóa đã nhận nhưng chưa sử dụng hay hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó, Quý khách trả hàng theo chính sách đổi trả quy định tại //giacmosuaviet.com.vn/pages/chinh-sach-doi-tra

TẢI ỨNG DỤNG