Danh mục sản phẩm

Mở bao bì kiểm tra sản phẩm

Khi nhận hàng tôi có được quyền mở bao bì kiểm tra sản phẩm không?

Quý khách hàng có thể mở hộp/ màng bọc hàng hóa để kiểm tra số lượng, mẫu mã sản phẩm khi nhận hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng hàng hóa, Quý khách tuyệt đối không mở bao bì sản phẩm.

TẢI ỨNG DỤNG