Tổng hợp các chương trình khuyến mãi của sữa Vinamilk

Khuyến mãi năm 2018


Khuyến mãi tháng 2: 

Đợt 2 : Từ 21/02 - 28/02/2018


Đợt 1


Khuyến mãi tháng 1:


Khuyến mãi năm 2017:  

Khuyến mãi tháng 12:

Chương trình khuyến mãi tháng 12

Khuyến mãi tháng 11:

Khuyến mãi tháng 11