Tổng hợp các Chương trình khuyến mãi của sữa Vinamilk


XEM TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI


Khuyến mãi năm 2018

Khuyến mãi tháng 12

Khuyến mãi tháng 11

Khuyến mãi tháng 10

Khuyến mãi tháng 9

Khuyến mãi tháng 8

Khuyến mãi tháng 7

Khuyến mãi tháng 6

Khuyến mãi tháng 5

Khuyến mãi tháng 4:

Ontop đợt 2

Ontop đợt 1

Khuyến mãi tháng 3:

Ontop đợt 2:

Ontop đợt 1:

Khuyến mãi tháng 2: 

Khuyến mãi tháng 1:


Khuyến mãi năm 2017:  

Khuyến mãi tháng 12:

Khuyến mãi tháng 11: