Tổng hợp các Chương trình khuyến mãi của sữa Vinamilk


XEM TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI


Khuyến mãi năm 2019

Khuyến mãi tháng 1

Khuyến mãi năm 2018

Khuyến mãi tháng 12

Khuyến mãi tháng 11

Khuyến mãi tháng 10

Khuyến mãi tháng 9

Khuyến mãi tháng 8

Khuyến mãi tháng 7

Khuyến mãi tháng 6

Khuyến mãi tháng 5

Khuyến mãi tháng 4:

Ontop đợt 2

Ontop đợt 1

Khuyến mãi tháng 3:

Ontop đợt 2:

Ontop đợt 1:

Khuyến mãi tháng 2: 

Khuyến mãi tháng 1:


Khuyến mãi năm 2017:  

Khuyến mãi tháng 12:

Khuyến mãi tháng 11: